José Van de Vijver

Statement


Reeds als kind was ik creatief bezig. Mijn tekeningen toen waren eerder vormeloos en abstract. Ik was geïnteresseerd in punt, lijn, vlak en kleur.

Wanneer ik als kunstenaar begon, ben ik op zoek gegaan naar vormgeving in mijn
oeuvre via figuratief werk, vanuit eenvoud en bescheidenheid tegenover zowel
compositie, kleur, licht en transparantie.

De grondvormen en kleuren uit mijn kinderperiode kwamen goed van pas in de loop van mijn studie. Door mijn studie en de praktijk kreeg ik een goede notie van ruimte en doorzicht in de perspectief.

Deze klassieke vorm van bezig zijn en de interactie tussen mezelf en het tweedimensionale vlak hebben er naderhand toe geleid, dat ik een persoonlijke interpretatie aan mijn werk leren geven heb.

Daardoor ben ik als het ware teruggekeerd naar de abstracte vormen van mijn kindertijd. Binnen deze context voel ik een nauwe verbondenheid met mijn werk. Ik voel mij dan ook zo vrij als een vis in het water en mijn schroom voor kleurgebruik is dan ook volkomen weggevallen.

Langzaamaan heb ik zelfbewuster leren omgaan met deze zaken. Mijn kleurenpalet is heftiger en terzelfdertijd krachtiger geworden. De vormelijkheid, zowel in beeldhouwwerk en op doek, worden meer een spielerei, waarbij ik mij op grappige wijze kan uitleven.

Ik ga echt op zoek naar de diepste zin van het pigment. Mijn ogen hebben er gewoon noodzaak aan. Qua vorm en compositie heb ik tijdelijk het realistisch figuratieve pad verlaten omdat ik nu via leuke en intimistische fragmenten in mijn oeuvre de vraag wens te stellen naar de zin van “DE LIEFDE”.

Ik denk dat deze vraag universeel en bij iedere mens aanwezig is. Mijn werk wil een mooie zoektocht naar warmte, liefde en vriendschap zijn met de medemens.

Adres: Prins Leopoldstraat, 7, 9700, Oudenaarde.
Tel. / Fax. : 055 610574.
Gsm. : 0486 188062.
E-mail.: josevandevijver@hotmail.com

Copyright © 2008 José Van de Vijver All rights Reserved.